Network Track

Track Chairs
 • - Yan Luo Univ. Mass. Lowell
Program Committee
 • - Hongxin Hu, University at Buffalo, SUNY
 • - Liyao Xiang, Shanghai Jiaotong University
 • - Guangdeng Liao, Facebook
 • - Peilong Li, Elizabethtown College
 • - Deng Pan, Florida International University
 • - Jay N. Bhuyan, Tuskegee University
 • - Anu Merican, HPE
 • - Nathan Hanford, Lawrence Livermore National Lab
 • - Xiaohong Jiang, Future University Hakodate, JP
 • - Mariam Kiran, Lawrence Berkeley National Laboratory
 • - Alexander Sim, Lawrence Berkeley National Laboratory
 • - Cody Bumgardner, University of Kentucky
 • - Xiaoban Wu, Juniper
 • - Haojun Huang, Huazhong Univ of Science and Tech
 • - Tong Zhang, Intel Corporation
 • - Liang-min Wang, Intel Corporation
 • - Viswanath Ramamurthi, Verizon Labs
 • - K. K. Ramakrishnan, UC Riverside
 • - Satya Mohanty, Cisco
 • - Bin Liu, Tsinghua Univ.
 • - James Griffioen, Univ. of Kentucky
 • -Liang Zhou, Facebook


Architecture Track

Track Chair
 • - E.J. Kim, Texas A&M
Program Committee
 • -Mehmet Belviranli, Colorado School of Mines
 • -Yeimkuan Chang, National Cheng-kung University
 • -Reetuparna Das, University of Michigan
 • -Jiayi Huang, Texas A&M University
 • -Yuho Jin, AMD Research
 • -Adwait Jog, College of William & Mary
 • -Myoungsoo Jung, Yonsei University
 • -Onur Kayiran, AMD Research
 • -Aasheesh Kolli, Penn State
 • -Asit Mishra, Nvidia
 • -Ashutosh Pattnaik, ARM
 • -Bikash Sharma
 • -Xulong Tang, University of Pittsburgh
 • -Nian-Feng Tzeng, University of Louisiana
 • -Prasanna Venkatesh,
 • -Hong Wang, Intel
 • -Daniel Wong, University of California, Riverside
 • -Fan Yao, University of Central Florida


Storage Track

Track Chair
 • - Yifeng Zhu, University of Maine
Program Committee
 • - Ahmed Amer, Santa Clara University
 • - Andre Brinkmann, University of Mainz, Germany
 • - Ali R. Butt, AVirginia Tech
 • - Qiang Cao, HUST, China
 • - Song Jiang, UTA, USA
 • - Myoungsoo Jung, KAIST, Korea
 • - Adam Manzanaares, HGST, Western Digital
 • - Yijun Lu, Alibaba, China
 • - Youyou Lu, Tsinghua, China
 • - Xiao Qin, Auburn University
 • - Pradeep Subedi, Rutgers
 • - Zili Shao, Chinese Univ. of Hong Kong
 • - Philip Shilane, Dell Technologies
 • - Hui Tian, Huaqiao Univ., China
 • - Lei Tian, Facebook
 • - Devesh Tiwari, Northeastern
 • - Peter Varman, Rice Univ.
 • - Qingsong Wei, A-Star, Singapore
 • - Chentao Wu, Shanghai Jiao Tong University
 • - Tao Xie, San Diego State Univ.
 • - Wen Xia, Harbin Inst. of Tech., China
 • - Jason Xue, City Univ. of Hong Kong
 • - Zhichao Yan, HPE
 • - Shu Yin, Shanghai Tech University
 • - Ziliang Zong, Texas State Univ.
 • - Yi Zou, South China Univ. of Technology
 • - Xunfei Jiang, California State Univ., Northridge